Teaterlagets historie

De første ti årene 

I 1985 holdt Olav Såtvedt på med å skrive den historiske romanen ”Så edelt et malm”, da han fikk en forespørsel fra Ten Sing om å skrive noe de kunne sette opp som teater/syngespill. Olav dramatiserte deler av romanen, og kalte det ”Alle for en og en for alle”. Ten Sing hadde alle rollene besatt av ungdommer, og Olav syntes det var veldig morsomt. 

Olav syntes spillet ble så bra, at han kunne tenke seg å sette det opp med voksne aktører i voksenroller og barn i barneroller. Sammen med Arve Fretheim annonserte de, høsten 1987, i Laagendalsposten etter «frivillige” som kunne tenke seg å være skuespillere for å sette opp ”Så edelt et malm”. Som instruktør hadde de leid inn Maria Monsen, fra Det åpne teater i Oslo. Hun hadde erfaring fra scenen, og hun hadde erfaring i å instruere amatør-skuespillere. Arve var co-instruktør, og samarbeidet med Maria om å få et bra resultat.

Siden Olav var medlem i Kongsberg Blandede Kor på denne tiden, fikk han sterke krefter der til å hjelpe til med sang og til å være statister i stykket.

Daværende dirigent, Anton Reinholdtsen, hadde det musikalske ansvaret. En messingblåsergruppe var også med, og spilte. (Turid Werge-Olsen og Vebjørn Ruud på trompet, Nils Rasmussen på horn, Oddbjørn Lunn på trombone og Nils Bergheim på tuba.)

Premiere på Kongsberg Kino 8. juni 1988, og to forestillinger ble spilt den 9. juni.

Stykket ble filmet av NRK, og meningen var at deler av det skulle sendes på TV i.f.m. 1. maifeiringen. Dette ble det ikke noe av… Men noen år seinere ble manuskriptet omarbeidet av Olav til radioteater! Flere av ”skuespillerne” fra Teaterlaget reiste til NRK sitt studio i Solbergelva og leste inn flere episoder, og dette ble sendt i Buskerudsendinga i -94/-95 (?) Likedan var deler av teaterlaget ivrige på å spille utdrag av stykket i ulike sammenhenger, og skaffet slik noen inntekter til Teaterlaget.